Disclaimer

De gemeenten Middelburg en Vlissingen streven ernaar om de informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Toch kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd in alle gevallen volledig en juist is. Gemeenten Middelburg en Vlissingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van een bezoek aan de website en/of het gebruik van de informatie op de website.